Предприятие сертифицировано по системе контроля качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008
Метилен хлорид имп.
Квалификация Фасовка ГОСТ, ТУ
ч250.0ТУ 6 - 09 - 2662 - 77