Предприятие сертифицировано по системе контроля качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008
Карбамид (Мочевина) марка А
Квалификация Фасовка ГОСТ, ТУ
техн.50.0ГОСТ 2091 - 82