Предприятие сертифицировано по системе контроля качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008
Уротропин , марка С
Квалификация Фасовка ГОСТ, ТУ
техн.25.0 / 1.0ГОСТ 1381 - 73