Предприятие сертифицировано по системе контроля качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008
Парафин, марка П – 2, Т1
Квалификация Фасовка ГОСТ, ТУ
техн.22.5 / 31.75ГОСТ 23 683 - 89