Предприятие сертифицировано по системе контроля качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008
Клей , марка БФ - 2 ; БФ - 4
Квалификация Фасовка ГОСТ, ТУ
техн.45.0 / 1.0ГОСТ 12 172 - 74